Haller

I lagerhaller satt opp med uisolerte bølgeblikk plater, så oppstår ofte kondens problemer i tak og vegger. Dette skjer gjerne ved temperatur skifte, og eller varmetilførsel for oppvarming.

Polyuretanisolasjonens høye isoleringsverdi, lave vekt og meget god vedheft til de fleste materialer, gjør den til et unikt produkt som passer til de fleste isoleringsproblemer du måtte ha.

Når vi isolerer kun 4-5 cm tykkelse, så fjerner man kondensproblematikken og får dermed et langt bedre inneklima på en kostnadseffektiv måte.

0